Home » Uncategorized » ОСТУ ,,Наце Буѓони” дел од проектот за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука

ОСТУ ,,Наце Буѓони” дел од проектот за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука

CDI Macedonia – ИРЗ Македонија со поддршка на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка; РЦСОО „Моша Пијаде“ – Тетово; ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово; СЕТУ „Михајло Пупин“ – Скопје; СУГС „Владо Тасевски“ – ПТТ Скопје во период од 20.09.2021 до 05.10.2021 организира мобилност за ученици од електротехничка и машинска струка во Повоа Де Варзим, Португалија.

242307979_3040658642855348_630891745071158934_n242273877_3040660839521795_3175743062167174288_n