Home » Uncategorized » УЧЕСТВО И НАГРАДИ НА 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година

УЧЕСТВО И НАГРАДИ НА 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година

Учество на 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година во организација на Народна техника на Македонија, СПАТУМ и Министерство за образование и наука од 8-10 ноември, во Дом на Арм Скопје, каде нашите ученици од здравствена и електротехничка струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика се претставија со своите трудови и иновации како и секоја година.

Ученикот Марио Анѓеловиќ од насоката електротехничар за компјутерска техника и автоматика освои специјална награда (ментор-  Јелена Поп Глигорова) .

Ученичката Анамарија Митковска  од насоката медицинска сестра  освои специјална награда (ментор – Ленче Ѓоршевска Анѓеловиќ ).

Ученичките Милица Стојковиќ и Теодора Вељановскаод насоката медицинска сестра освоија пофалници за учество (ментор – Ленче Ѓоршевска Анѓеловиќ ).

Ученичката Мила Вељановска од насоката медицинска сестра освои пофалница за учество (ментор – Магдалена Трајановиќ).