Народна техника 2016

Народна техника 2016ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

nace-1024x563

 

Интерниот конкурс за упис во нашето училиште во учебната 2022/23 година можете да го погледнете тука.

ОСТУ ,,Наце Буѓони” со ново видео за идните средношколци

Погледнете го нашето ново видео!

ОСТУ ,,Наце Буѓони” со видео претставување на образовните профили

Ново видео каде се претставени сите струки и образовни профили во нашето училиште и потребните поени за упис. Погледнете!

УЧЕСТВО И НАГРАДИ НА 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година

Учество на 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година во организација на Народна техника на Македонија, СПАТУМ и Министерство за образование и наука од 8-10 ноември, во Дом на Арм Скопје, каде нашите ученици од здравствена и електротехничка струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика се претставија со своите трудови и иновации како и секоја година. (more…)

Ученици од ОСТУ „Наце Буѓони” добија една прва и две трети награди на ликовниот конкурс по повод Месецот на книгата

По повод Месецот на книгата библиотеката “Тане Георгиевски” организираше и ликовен натпревар за ученици од средни училишта, на тема – “Една ноќ во Библиотеката” на кој учество зедоа и ученици од нашето училиште. (more…)

Ученици од ОСТУ „Наце Буѓони” добија прва и трета награда на литературниот конкурс по повод Месецот на книгата

По повод Месецот на книгата библиотеката “Тане Георгиевски” организираше награден литературен конкурс на кој учество зедоа и ученици од нашето училиште. (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во НОЕМВРИСКА испитна сесија

313506041_1138402000145633_7688727244386216314_n

Во ОСТУ „Наце Буѓони“ реализирана активност „Прва помош при повреда на лице место“ како дел од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Во рамките на Проектот за меѓуетничката интеграција на младите во образованието денеска учениците од ОСТУ „Наце Буѓони“ заедно со учениците од партнер училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ Велес реализираа активност „Прва помош при повреда на лице место“. (more…)

ОСТУ „Наце Буѓони“ одбележува 62 години од своето постоење

Денеска во просториите на ОСТУ „Наце Буѓони“ го одбележавме 62 годишното постоење на нашето училиште. (more…)

Наставни планови и програми за учебната 2022/2023 година

Во нашето училиште се изучуваат три образовни струки и за секоја од нив можете да ги видите наставните планови и програми. (more…)

Распоред за дополнителна и додатна настава за учебната 2022/2023 година

1307558870_7893794650693898_7989255632323138871 (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ОКТОМВРИСКА испитна сесија

309479049_788552279020612_2174123012547330242_n

ИНФОРМАЦИИ за ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

 

Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање испити по одреден план и програма во средното училиште. (more…)