Home » Активности » Ученици » Вонредни

Вонредни

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во ЈУНСКА испитна сесија

285103747_547585690064184_6516402574945339801_n

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во МАЈСКА испитна сесија за ученици од завршни години

277121895_684617166097484_6446292405395153103_n (more…)

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во АПРИЛСКА испитна сесија

277255060_1006512286953182_1641200078092166030 (more…)

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во МАРТОВСКА испитна сесија

880333779448386 (more…)

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во ФЕВРУАРСКА испитна сесија

73184111_1066031017584984_4705164930228368060_n
(more…)

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во ДЕКЕМВРИСКА испитна сесија

260816208_429004878755506_2545195967761182764 (more…)

Распоред, активности и рокови за полагање на ЗАВРШЕН ИСПИТ во учебна 2021/22 година

256270792_287435899922449_6074241702065404987 (more…)

Распоред, активности и рокови за полагање на ДРЖАВНА МАТУРА во учебна 2021/22 година

256419385_587742105632769_6692732081936351718_ (more…)

СООПШТЕНИЕ за ЗАВРШЕН ИСПИТ и ДРЖАВНА МАТУРА за редовни и вонредни ученици во учебна 2021/22 година

257893480_3312770668992293_8217528968147956257_n (more…)

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во НОЕМВРИСКА испитна сесија

249817566_1093719214771740_1042769454405850758_

(more…)