Home » За нас » Училишен парламент

Училишен парламент

Ученици од Наце Буѓони во посета на ,,Зафир Сајто”

 Денес ученици од нашето училиште ОСТУ,,Наце Буѓони”  беа во едукативна посета на Домот за стари лица  ,,Зафир Сајто” Куманово. Целта на оваа посета беше запознавање со начинот на работа на оваа установа и дружење со старите лица кои таму престојуваат.

Оваа активност ја реализираа учениците кои членуваат во Училишниот парламент при училиштето како дел од предвидената програма за едукативни посети во учебна 2016/17 година.

(more…)

Годишен план на училишен парламент 2014/15

Годишната програма за училичен парламент за 2014/15 година можете да ја погледнете тука

Училишен парламент

Во октомври 2012 год. учениците од ,,Наце Буѓони” заедно со неколку професори од училиштето основаа Училишен Парламент.

(more…)