Home » Колектив

Колектив

Раководен Кадар

Директор на училиштето:

Драган Јаневски

475753_3667398805938_620631891_o

Помошници директори:

Михајло Петковски

Жаклина Јанакиевска

Наставен Кадар

Во нашето училиште Наце Буѓони има вработено наставен кадар од 75 професори. Кои предават на Макекедонски наставен јазик .