Home » За нас

За нас

Годишна завршна сметка за 2023 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2023 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2022 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2022 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2021 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2021 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2020 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2020 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2019 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2019 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2018 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2018 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Годишна завршна сметка за 2017 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2017 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)

Годишна завршна сметка за 2016 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2016 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

(more…)

Наце Буѓони на фестивалот во Ниш ,,Наук није баук” со најпосетен штанд

Учениците од ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово земаа учество на фестивалот ,,Наук није баук кој по девети пат се одржа на Електронскиот факулет ,,Никола Тесла во Ниш, Србија. 

(more…)

Ученици од Наце Буѓони во посета на ,,Зафир Сајто”

 Денес ученици од нашето училиште ОСТУ,,Наце Буѓони”  беа во едукативна посета на Домот за стари лица  ,,Зафир Сајто” Куманово. Целта на оваа посета беше запознавање со начинот на работа на оваа установа и дружење со старите лица кои таму престојуваат.

Оваа активност ја реализираа учениците кои членуваат во Училишниот парламент при училиштето како дел од предвидената програма за едукативни посети во учебна 2016/17 година.

(more…)