Home » Активности » Tehnoscience

Tehnoscience

TECHNOSCIENCE по 7-ми пат во Наце Буѓони

33207279_10211953145043248_1578293686918184960_n

Нашето училиште ОСТУ„Наце Буѓони“ по повод 24 Мај – Денот на просветителите по седми пат го организираше традиционалниот технички саем „TEСHNOSCIENCE 2012“ на трудови, вештини и знаења кај деветооделенците. (more…)

TECHNOSCIENCE 2017 традиционално по 6-ти пат

Нашето училиште ОСТУ„Наце Буѓони“ по повод 24 Мај – Денот на просветителите по шести пат го организираше традиционалниот технички саем „TEСHNOSCIENCE 2017“ на трудови, вештини и знаења кај деветооделенците.

(more…)

„TEСHNOSCIENCE 2012“ по петти пат во „Наце Буѓони“

Нашето училиште ОСТУ„Наце Буѓони“ по повод 24 Мај – Ден на просветителите по петти пат го организираше техничкиот саем „TEСHNOSCIENCE 2012“ на трудови, вештини и знаења кај деветооделенците. (more…)

TECHNOSCIENCE 2014

По повод 24-ти мај Св.Кирил и Методиј во нашето училиште, традиционално по трет пат, се одржа Technoscience. На овој технички саем беа гости осмооделенците од Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане. Нашите гости т.е. осмооделенците и нивните ментори имаат подготвени трудови од повеќе области како што се  биологија, екологија, информатика, програмирање, презентирање во IMPRESS, физика, историја, хемија, географија и атлетика. Просториите од училиштето и кабинетите имаа можност да ги посетат нашите гости, а во училишниот двор беа поставени штандови со изработки на трудови на учениците од ОСТУ  “Наце Буѓони”.

(more…)

TECHNOSCIENCE 2012

По повод 24-ти мај Св.Кирил и Методиј во нашето училиште за прв пат се одржа настанот Technoscience. Ова е технички саем наменет за осмооделенците од Општина Куманово и Општина Старо Нагоричане. Осмооделенците и нивните ментори имаа подготвени трудови од повеќе области како што се  биологија, екологија, информатика, програмирање, презентирање во IMPRESS, физика, историја, хемија, географија и атлетика, кои ги презентираа пред соодветна комисија од нашето училиште. На крај беа поделени награди и дипломи за најуспешните. (more…)