Home » Кабинети (Page 2)

Кабинети

Кабинет за компјутерско моделирање

Кабинетот е опремен со: петнаесет работни места за моделирање во SolidWorks, LCD проектор и современа опрема за одржување на настава

(more…)

Кабинет за машинска обработка

Кабинетот е опремен со:  четири универзални струга, една универзална глодалка, рендосалка, ексцентар преса и столна брусалка.

(more…)

Кабинет за рачна обработка на метали и изработка на констукции

Кабинетот е опремен со: дваесет и четири целосно опремени работни места за рачна обработка на метали, една столбна дупчалка и две столни дупчалки, апкан во должина од 1m, рачна ножица со лост, рачна ножица во должина од 1m, сит машина, опрема за лемење, наковална и опрема за мерење.

 

(more…)

Кабинет за изработка на алуминиумска столарија

Кабинетот е опремен со работна маса, полуавтоматска машина за сечење, рачна машина за сечење (циркулар), копир глодалка, полуавтоматска фреза за челна обработка, магацин за складирање на репроматеријал и соодветна опрема за заштита на животна средина и лични заштитни средства.

(more…)

Кабинет за заварување и заварени конструкции

Кабинетот е опремен со: четири кабини за заварување опремени со подвижни маси (манипулатори) и вентилација, РЕЛ апарат за заварување, МИГ/МАГ апарат за заварување, ТИГ апарат за заварување, опрема за гасно заварување и лемење, апарат за електроотпорно точкасто заварување и соодветна опрема за заштита на животна средина и лични заштитни средства.

(more…)