Home » Соопштенија (Page 2)

Соопштенија

ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

(more…)

Распоред за полагање на ВОНРЕДНИ испити во АПРИЛСКА испитна сесија

(more…)

Годишна завршна сметка за 2022 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2022 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”. (more…)

Распоред за полагање на ВОНРЕДНИ испити во МАРТОВСКА испитна сесија

(more…)

Распоред за полагање на ВОНРЕДНИ испити во ФЕВРУАРСКА испитна сесија

(more…)

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НЕДООФОРМЕНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во прилогот е огласот за финансирање на дооформувањето на стручното образование. Важи за оние лица кои ги исполнуваат условите дадени во него, а немаат завршено трета година од трет степен или четврта година од четврти степен на образование. Тоа значи дека во ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово можат да го дооформат образованието оваа година како вонредни ученици бесплатно, односно финансирани преку европските ИПА фондови.

Оласот може да го погледнете тука. (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ДЕКЕМВРИСКА испитна сесија

received_2949153798720581

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во НОЕМВРИСКА испитна сесија

313506041_1138402000145633_7688727244386216314_n

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ОКТОМВРИСКА испитна сесија

309479049_788552279020612_2174123012547330242_n

ИНФОРМАЦИИ за ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

 

Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање испити по одреден план и програма во средното училиште. (more…)