Home » Стручни соработници

Стручни соработници

Дивна Јанкова, психолог

тел: 070 380 381

Наташа Сиљаноска Савиќ, педагог

Лидија Илијевска, социолог

Ивана Благојевиќ, дефектолог