Home » Активности

Активности

Наставни планови и програми за учебната 2022/2023 година

Во нашето училиште се изучуваат три образовни струки и за секоја од нив можете да ги видите наставните планови и програми. (more…)

Распоред за дополнителна и додатна настава за учебната 2022/2023 година

1307558870_7893794650693898_7989255632323138871 (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ОКТОМВРИСКА испитна сесија

309479049_788552279020612_2174123012547330242_n

ИНФОРМАЦИИ за ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

 

Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање испити по одреден план и програма во средното училиште. (more…)

„Наце Буѓони“ – добитник на Еразмус + проектот од областа на електроенергетиката

Logo1Logo2Logo3

Општинското средно техничко училиште „Наце Буѓони“ – Куманово доби грант од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за реализација на проект под името: „Стручно образован кадар-темел на современата индустрија – Professionally Educated Staff-Foundation of the Modern Industry“ од програмата Еразмус +, Клучна акција 1: Мобилност на поединци за целите на учење. (more…)

Известување за почетокот на новата учебна година

Почитувани ученици,

Учебната 2022/2023 година започнува во четврток, на 01.09.2022 година.

Учениците од прва и трета година треба да се во училиштето во 7.00 часот. Учениците во втора и четврта година треба да се во училиштето во 13.00 часот.

Директорот и Наставничкиот колегиум Ви посакуваат среќен почеток и успех во новата учебната година!

ИЗВЕСТУВАЊЕ за ВОНРЕДНИ ученици

301389252_1157673908116053_3896904307204791764

 

Повеќе информации на следниот линк →

Ранг-листи од трето пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)

Ранг-листи од второ пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)

Ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)