Home » Активности » Трудови

Трудови

Сортирач на монети

Изработено од Никола Милановски

Segway Балансер

Изработено од ученикот Дарио Королија

Мешалка за бои со PLC

Изработено од ученикот Милан Поповски

Холограм

Изработено од  ученикот Дамјан Петровски

Квиз со PLC

Изработиле учениците Дарко Антонијевски и Давид Илиевски

Хидраулична рака

Изработено од ученикот Бојан Таневски

Виножито ламба – управувана со smartphone

Изработено од ученичката Ане Илиевска

Холограм

LED Коцка

Изработено од ученикот Дарко Стојковски (more…)