Home » Колектив » Раководен кадар

Раководен кадар

Раководен Кадар

Директор на училиштето:

Драган Јаневски

475753_3667398805938_620631891_o

Помошници директори:

Михајло Петковски

Жаклина Јанакиевска