Народна техника 2016

Народна техника 2016
ОСТУ ,,Наце Буѓони” со видео претставување на образовните профили

Ново видео каде се претставени сите струки и образовни профили во нашето училиште и потребните поени за упис. Погледнете!

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија

Пријавувањето за полагање на поправни, дополнителни испити и испити на година за редовни ученици од прва, втора и трета година и вонредни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 12.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија за ученици од завршни години

Пријавувањето за полагање на испити (поправни и испит на годината) за редовните ученици од завршните години и вонредни ученици (кои се од IV година  и на кои испитот им е последен или еден од трите последни испити) во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 05.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Соопштение за ВОНРЕДНИ ученици за полагање на завршен испит во АВГУСТОВСКИ испитен рок за 2019/2020

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на учениците на Завршен испит во  стручното  образование  (Сл. Весник на Р.М.бр.45/08) вонредните ученици од завршните години кои исполнуваат услов  да полагаат завршен испит  во августовскиот испитен рок во учебната 2019/2020 година треба да се пријават на 10.07.2020 година во училиштето од 10 до 12 часот.

(more…)

Ранг-листи од третото пријавување за упис на ученици во 2020/2021

Листата на запишани ученици од третото пријавување во првиот уписен рок можете да ја погледнете тука.

СООПШТЕНИЕ за трето пријавување за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во третото пријавување во првиот уписен рок во учебната 2020/2021 ќе се реализира на 29 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)

Ранг-листи од второто пријавување за упис на ученици во 2020/2021

Листата на запишани ученици од второто пријавување во првиот уписен рок можете да ја погледнете тука.

Соопштение за полагање на екстерните испити од државна матура во јунска сесија за 2019/2020

Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија  за учебната 2019/2020 година ќе се реализираат во следниве термини:

(more…)

СООПШТЕНИЕ за второ пријавување за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во второто пријавување во првиот уписен рок во учебната 2020/2021 ќе се реализира во термините 24 јуни од 07 часот до 19 часот и на 25 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)

Ранг-листи од првото пријавување за упис на ученици во 2020/2021

Листата на запишани ученици од првото пријавување во првиот уписен рок можете да ја погледнете тука.

Проектот „Сончева инфузија“ на ОСТУ „Наце Буѓони“ – ВТОРОРАНГИРАН ВО ДРЖАВАТА од страна на Фондот за иновации и технолошки развој и МОН

Голема чест и задоволство ни е што нашиот проект „Сончева инфузија“, на јавниот повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта – „Предизвик за млади истражувачи 3“ на Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука (МОН) е награден и избран за финансирање, уште повеќе што истиот го освои второто место во рамките на средните училишта во Република Северна Македонија.

(more…)