ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

nace-1024x563

 

Интерниот конкурс за упис во нашето училиште во учебната 2022/23 година можете да го погледнете тука.

ОСТУ ,,Наце Буѓони” со ново видео за идните средношколци

Погледнете го нашето ново видео!

ОСТУ ,,Наце Буѓони” со видео претставување на образовните профили

Ново видео каде се претставени сите струки и образовни профили во нашето училиште и потребните поени за упис. Погледнете!

Самоевалуација на ОСТУ „Наце Буѓони” Куманово

Самоевалуацијата на ОСТУ „Наце Буѓони” за второто полугодие на учебната 2019/20, учебната 2020/21 и  првото полугодие од учебната 2021/22 година може да ја погледнете тука.

Ранг-листи од трето пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)

Ранг-листи од второ пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)

Техничар за индустриска мехатроника

Образовниот профил „Техничар за индустриска мехатроника” е базиран на германскиот модел на дуално стручно образование при што посебен акцент се става на практичната обука што ќе се спроведува во компанијата ДРЕКСЛМАЈЕР.

Со овој образовен профил се интегрираат знаења, вештини и компетенции од областа на електрониката, машинството и информатиката. Техничарот за индустриска мехатроника наоѓа примена во повеќе индустриски гранки особено каде што има автоматизација на производните процеси.

Исто така, ќе може да извршува работни задачи како: Електротехничар за автоматски и контролни системи, Техничар за процесна автоматика, Техничар за роботика и интелигентни системи, Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката, Оператор на електрични машини и електромоторни погони, Оператор на компјутерски управувани системи, Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација и режење и на други работни места, согласно со квалификацијата.

Во ОСТУ „Наце Буѓони” од оваа година се изведува настава во дуални паралелки за профилот Техничар за индустриска мехатроника по германски модел

Од учебната 2022/2023 година ОСТУ „Наце Буѓони” го воведува дуалниот образовен профил „Техничар за индустриска мехатроника”, кој се изучува во текот на четири години. (more…)

Ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици во I (прва) година во учебната 2022/2023 година за: (more…)

Доделени сертификати и одржан завршен настан на проектот “Обединети во мирот”

Средношколците од различни етнички заедници од Куманово, на 08.06.2022 учествуваа на завршен настан во рамки на проектот “Обединети во мирот” кој го реализираше Здружението на граѓани “Доверба” од Куманово со кое нашето училиште има склучено меморандум за соработка. (more…)

ИЗВЕСТУВАЊЕ за електронско аплицирање за упис во средно училиште

Почитувани ученици, почитувани родители,
Со цел оптимизирање на целокупниот процес на уписи во средните училишта во Република Северна Македонија, Министерството за образование и наука за прв пат оваа година воведува нова дигитална услуга која ќе Ви овозможи електронско аплицирање и нема да Ви одземе повеќе од 5-10 минути.

(more…)

ОДЛУКА за избор на ученици за учество на мобилност во рамки на проектот “Стручно образован кадар-темел на современата индустрија” во Бургас, Република Бугарија

286164470_2817172535243288_5028642503682578094_n

Реализирана активност од добиениот грант од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието „ГОТВИМЕ ЗАЕДНО“

Учениците, одговорните наставници и членови на стручна служба од нашето училиште заедно со учениците и наставниците од партнер-училиштето ССОУ “Коле Неделковски” Велес на 03.06.2022 год. успешно реализираа активност од добиениот грант од МОН.

(more…)