Home » Активности » Ученици

Ученици

Распоред за полагање ВОНРЕДНИ испити во АПРИЛСКА испитна сесија

(more…)

Распоред за полагање на ВОНРЕДНИ испити во МАРТОВСКА испитна сесија

(more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ДЕКЕМВРИСКА испитна сесија

received_2949153798720581

УЧЕСТВО И НАГРАДИ НА 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година

Учество на 43-та МАКИНОВА и 20-та ЕКОНОВА 2022 година во организација на Народна техника на Македонија, СПАТУМ и Министерство за образование и наука од 8-10 ноември, во Дом на Арм Скопје, каде нашите ученици од здравствена и електротехничка струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика се претставија со своите трудови и иновации како и секоја година. (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во НОЕМВРИСКА испитна сесија

313506041_1138402000145633_7688727244386216314_n

Наставни планови и програми за учебната 2022/2023 година

Во нашето училиште се изучуваат три образовни струки и за секоја од нив можете да ги видите наставните планови и програми. (more…)

Распоред за дополнителна и додатна настава за учебната 2022/2023 година

1307558870_7893794650693898_7989255632323138871 (more…)

Распоред за полагање на ДОПОЛНИТЕЛНИ и ВОНРЕДНИ испити во ОКТОМВРИСКА испитна сесија

309479049_788552279020612_2174123012547330242_n

ИНФОРМАЦИИ за ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

 

Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање испити по одреден план и програма во средното училиште. (more…)

Известување за почетокот на новата учебна година

Почитувани ученици,

Учебната 2022/2023 година започнува во четврток, на 01.09.2022 година.

Учениците од прва и трета година треба да се во училиштето во 7.00 часот. Учениците во втора и четврта година треба да се во училиштето во 13.00 часот.

Директорот и Наставничкиот колегиум Ви посакуваат среќен почеток и успех во новата учебната година!