Home » Соопштенија

Соопштенија

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија

Пријавувањето за полагање на поправни, дополнителни испити и испити на година за редовни ученици од прва, втора и трета година и вонредни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 12.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија за ученици од завршни години

Пријавувањето за полагање на испити (поправни и испит на годината) за редовните ученици од завршните години и вонредни ученици (кои се од IV година  и на кои испитот им е последен или еден од трите последни испити) во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 05.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Соопштение за ВОНРЕДНИ ученици за полагање на завршен испит во АВГУСТОВСКИ испитен рок за 2019/2020

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на учениците на Завршен испит во  стручното  образование  (Сл. Весник на Р.М.бр.45/08) вонредните ученици од завршните години кои исполнуваат услов  да полагаат завршен испит  во августовскиот испитен рок во учебната 2019/2020 година треба да се пријават на 10.07.2020 година во училиштето од 10 до 12 часот.

(more…)

СООПШТЕНИЕ за трето пријавување за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во третото пријавување во првиот уписен рок во учебната 2020/2021 ќе се реализира на 29 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)

Соопштение за полагање на екстерните испити од државна матура во јунска сесија за 2019/2020

Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија  за учебната 2019/2020 година ќе се реализираат во следниве термини:

(more…)

СООПШТЕНИЕ за второ пријавување за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во второто пријавување во првиот уписен рок во учебната 2020/2021 ќе се реализира во термините 24 јуни од 07 часот до 19 часот и на 25 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)

СООПШТЕНИЕ за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во учебната 2020/2021 ќе се реализира во термините 16, 17 и 18 јуни од 07 часот до 19 часот, а на 19 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)

Распоред за полагање на ВОНРЕДНИ испити во ЈУНСКАТА испитна сесија

101539182_471070477030541_5665477238301130752_n

(more…)

Известување за учениците кои полагаат завршен испит/државна матура

Согласно Уредбата со законска сила за  изменување и дополнување на Уредбата со законска сила со примена на Законот на средно образование за време на вонредната состојба, („ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/20), Ве известуваме дека ќе се организира полагање на завршен испит во јунскиот испитен рок, за учениците/лица кои се пријавиле за полагање на завршен испит во рокот утврден во подзаконските акти, а притоа

(more…)

Промена на датуми на полагање на државна матура во јунски испитен рок

97581196_594643331151442_9191005902046494720_n