Home » Соопштенија

Соопштенија

Соопштение за пријавување и распоред на ВОНРЕДНИ испити во октомвриска испитна сесија во учебната 2020/2021 година

120371555_371349904052390_2239125171047409777_n

(more…)

Упатства и видео упатства за ученици и родители за најава и користење на националната платформа за учење на далечина

Националната Платформа за учење на далечина schools.mk овозможува:

  • Континуитет и подобрување на образовниот процес до завршување на пандемијата со Ковид-19;
  • Следење на наставата онлајн, паралелно со онаа во училница;
  • Дополнување на наставата и во редовни услови;
  • Взаемна вклученост и соработка на сите нивоа на образование и транспарентност.

(more…)

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење на Националната платформа за учење на далечина

Известувањето може да го погледнете тука.

Распоред на часови за учебната 2020/2021 година

Распоредот на часови може да го погледнете тука.

Протоколи за однесување на учениците во ОСТУ „Наце Буѓони“ во услови на пандемија на КОВИД-19

fef1f7aefe138dab5582cea0d9cbcd6b-0fef1f7aefe138dab5582cea0d9cbcd6b-1

Известување за почеток на новата учебна година

Почитувани ученици и родители, новата наставна 2020/2021 година во ОСТУ„Наце Буѓони“ Куманово со одлука на Владата на Р.С.Македонија со број 18-8098/1 и согласно Календарот за изменување на Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта Сл. весник на Р Македонија бр. 209/2020 од 27.08.2020 ќе започне на 01.10.2020 година.

За начинот на организација и формата на одвивање на наставата ќе објавиме дополнителни информации.

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија

Пријавувањето за полагање на поправни, дополнителни испити и испити на година за редовни ученици од прва, втора и трета година и вонредни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 12.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија за ученици од завршни години

Пријавувањето за полагање на испити (поправни и испит на годината) за редовните ученици од завршните години и вонредни ученици (кои се од IV година  и на кои испитот им е последен или еден од трите последни испити) во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 05.08.2020 година по електронски пат.

(more…)

Соопштение за ВОНРЕДНИ ученици за полагање на завршен испит во АВГУСТОВСКИ испитен рок за 2019/2020

Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на учениците на Завршен испит во  стручното  образование  (Сл. Весник на Р.М.бр.45/08) вонредните ученици од завршните години кои исполнуваат услов  да полагаат завршен испит  во августовскиот испитен рок во учебната 2019/2020 година треба да се пријават на 10.07.2020 година во училиштето од 10 до 12 часот.

(more…)

СООПШТЕНИЕ за трето пријавување за уписите во прва година во учебната 2020/2021 година

Запишувањето во прва година во третото пријавување во првиот уписен рок во учебната 2020/2021 ќе се реализира на 29 јуни од 07 часот до 13 часот.

(more…)