Home » Соопштенија

Соопштенија

Почеток на новата учебна година

Учебната 2018/2019 година започнува на 03.09.2018 година, понеделник. За учениците од прва и трета година наставата ќе започне во 7:15 часот, а за учениците од втора и четврта година, во 13:15 часот. Наставничкиот колегиум на сите ученици им посакува среќен почеток и многу успех во учењето и работата. Среќно!

КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2018/19

Конкурсот за упис во новата учебна година 2018/19 можете да го погледнете тука.

ОСТУ „Наце Буѓони“ домаќин на тестирање за YES програмата

На 03.10. 2017 година нашето училиште „Наце Буѓони“ повторно  ќе биде домаќин за тестирањето на учениците од Куманово за YES програмата. Освен кумановските, тест по англиски јазик ќе полагаат и ученици од другите градови од регионот. 

(more…)

,,Наце Буѓони’’ склучи договор за соработка со Ван ХООЛ Македонија

Општинско Средно Техничко Училиште ,,Наце Буѓони’’ склучи договор за соработка со Друштво за производство, трговија и услуги Ван ХООЛ Македонија. (more…)

Резултати од екстерно тестирање за завршни години-2017

Резултатите од екстерно тестирање може да ги погледнете тука.

Поднесување приговори на  07.08.09. II. 2017 од 13 до 15 часот кај комисијата.

Распоред за екстерно тестирање 02.02.2017

Списокот за тестирање по простории и време можете да го превземете од тука. 

Распоред за екстерно тестирање 30.01.2017

Списокот за тестирање по простории и време можете да го превземете од тука. 

Еко – стандарди во училиштето

Еко – стандардите можете да ги најдете тука

СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВ УПИСЕН РОК

30 јуни и 1  јули е второ пријавување во прв уписен рок

Слободни места за второто пријавување во првиот уписен рок:

Машинска струка: (more…)

С О О П Ш Т Е Н И Е

IMG_20140603_114941 IMG_20140603_115022