Home » Колектив » Наставен кадар

Наставен кадар

Наставен Кадар

Во нашето училиште Наце Буѓони има вработено наставен кадар од 75 професори. Кои предават на Макекедонски наставен јазик .