Home » Кабинети » Електротехнички » Кабинет за електрични инсталации

Кабинет за електрични инсталации

Кабинетот има комплетно спремни работни места со електрочен алат, инструменти за испитување на непрекинатост, како и инструменти за мерење на електрични елементи .