Home » Кабинети » Електротехнички » Кабинет за електрични машини

Кабинет за електрични машини

Овој кабинет има комплетно  спремни работни места за изведување индустриски инсталации со разни видови инструмени за мерење на електрични големини , разни видови на електрични елементи.