Home » Активности » Трудови » Мешалка за бои со PLC

Мешалка за бои со PLC

Изработено од ученикот Милан Поповски