Home » Кабинети » Електротехнички » Кабинет за електрични апарати и уреди

Кабинет за електрични апарати и уреди

Кабинетот е опремен со разни видови на конектори за изведба на индустриски инсталации и пуштање на електрични мерни апарати, за мерење на електрични трансформатори , а има и разни видови на  електрични апарати за домаќинство.