Home » Кабинети » Машински » Кабинет за техничко цртање и AutoCad » Кабинет за техничко цртање и AutoCad

Кабинет за техничко цртање и AutoCad

Кабинетот е опремен со: дваесет работни места за цртање во AutoCad, LCD проектор, графоскоп, принтер и современа опрема за одржување на настава.

100_0219100_0216

100_0214

100_0207

100_0201

100_0200

100_0199