Home » Articles posted by nace

Author Archives: nace

Раководен Кадар

Директор на училиштето:

Драган Јаневски

475753_3667398805938_620631891_o

Помошници директори:

Михајло Петковски

Жаклина Јанакиевска

Список за екстерно тестирање со предмети за 05.06.2014

Список за ЕЕТ 05.06.2014

Список за екстерно тестирање со предмети за 04.06.2014

Список за ЕЕТ 04.06.2014

Екстерно тестирање започнува во 09 час

Список за екстерно тестирање со предмети за 03.06.2014

Список за ЕЕТ 03.06.2014

Список за екстерно тестирање со предмети за 02.06.2014

Список за ЕЕТ 02.06.2014

Известување за распореди за ЕЕТ

Распоредите за екстерно тестирање ке бидат достапни на интернет страната  http://prasanjaeksterno.dic.edu.mk/TestSchedule/ViewTestSchedule.aspx

(more…)

КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2014/15

КОНКУРС ЗА УПИС ВО УЧЕБНАТА 2014/15

Екстерно тестирање 2013-14

Список за екстерно тестирање без предмети

Екстерно тестирање 2013-14

ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО 2 ГОДИНА

Наставен план за 2 година – техничар за компјутерско управување

Наставен план за 2 година -Електротехничар за компјутерска техника и автоматика – македонски

Наставен план за 2 година -Машинско енергетски техничар – македонски

Наставен план 2 година – Електрoмеханичар-ГТЗ

Наставен план за 2 година – Машински механичар

Наставен план за 2 година -Електротехничар – енергетичар – македонски

Наставен план за 2 година -Медицинска сестра – македонски

ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНО 3 ГОДИНА

Наставен план за 3 година -Машинско енергетски техничар – македонски

Наставен план за 3 година – Техничар за компјутерско управување

Наставен план за 3 година -Електротехничар – енергетичар – македонски

Наставен план за 3 година -Електротехничар за компјутерска техника и автоматика – македонски

Наставен план за 3 година -Медицинска сестра – македонски