Home » Кабинети » Машински » Кабинет за хидраулика, пневматика и термотехника » Кабинет за хидраулика, пневматика и термотехника

Кабинет за хидраулика, пневматика и термотехника

Кабинетот е опремен со: опрема за поправка и монтажа на клима уреди, опрема за поправка и монтажа на хидраулична и пневматска инсталација, макета на ладилен уред, макета на автомобил во размер 1:1 и современа опрема за одржување на настава.

100_0059 100_0060 DSCN6625 DSCN6626 DSCN6630 DSCN6632 DSCN6633 DSCN6637 DSCN6638 DSCN6640 DSCN6642 DSCN6646 DSCN6650