Home » Кабинети » Машински » Машински кабинет

Машински кабинет

Кабинетот е опремен со: опрема за мерење и цртање, графоскоп, илустративни постери и слики со машински цртежи, макети на бензински и дизел мотори, водни пумпи, турбини и современа опрема за одржување на настава.