Home » Uncategorized » Работна акција во Наце Буѓони

Работна акција во Наце Буѓони

На 30.10.2017год. во нашето училиште се реализираше работна акција за разубавување на работилницата на училиштето. Фасадата на работилницата за практична настава беше бојадисана од група на ученици од втора година, како дел од активностите за општествено корисна работа.