Home » Почетна » Ранг-листи од второ пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листи од второ пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листи на примени ученици во I (прва) година од второ пријавување во прв уписен рок во учебната 2023/2024 година за:

Здравствена струка, профил Медицинска сестра може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил Електротехничар енергетичар може да ја видите тука.

Електротехничка струка, профил Техничар за индустриска мехатроника може да ја видите тука.

Машинска струка, профил Машинско енергетски техничар може да ја видите тука.

Машинска струка, профил Конструкциски механичар може да ја видите тука.