Home » Активности » Реализирана посета од училиштето “Партенија Зографски”

Реализирана посета од училиштето “Партенија Зографски”

Денеска нашето училиште беше посетено од средното стручно училиште за лица со оштетен слух “Партенија Зографски” од Скопје, машинска струка, каде се запознаа со машински кабинети и работа со машините и алатите во нив.