Home » Активности » Ученици од Наце Буѓони во посета на ,,Пожарна станица”- Куманово

Ученици од Наце Буѓони во посета на ,,Пожарна станица”- Куманово

Во петок, 29.10.2017год, ученици од ОСТУ ,,Наце Буѓони”, членови на Училишниот парламент, реализираа едукативна посета на ,,Пожарна станица”- Куманово. Целта на оваа посета беше запознавање со начинот на работа на оваа установа.
Оваа активност ја реализираа учениците како дел од предвидената програма за едукативни посети во учебна 2017/18 година.