Home » Активности » Училиштето ,,Наце Буѓони” дел од on-line програма на Erasmus, E – twining

Училиштето ,,Наце Буѓони” дел од on-line програма на Erasmus, E – twining

Нашето училиште ,,Наце Буѓони” е дел од on-line програмата на Erasmus, E – twining. Претставници од 16 училишта од 5 држави (Турција, Молдавија, Полска, Романија и Македонија) одржаа online состанок за натамошните активности во кои ќе бидат вклучени по 5 ученика од секое училиште. 

Проектот е насловен: United rangers of world

Тема: Good health and well being