Home » Uncategorized » II Машинско-енергетски техничар

II Машинско-енергетски техничар

 • Македонски јазик и литература
 • Странски јазик
 • Информатика
 • Историја на македонија
 • Спорт и спортски активности
 • Математика
 • Физика
 • Технологија на обработка
 • Електротехника со електроника
 • Хидропневматска техника
 • Термотехника
 • Преактична настава