Home » За нас » Завршна сметка » Годишна завршна сметка за 2016 година

Годишна завршна сметка за 2016 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2016 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

Општинската сметка 903 може да ја погледнете тука и тука. 

Сопствената сметка 787 може да ја погледнете тука и тука. 

Донаторската сметка 785 може да ја погледнете тука.