Home » Uncategorized » Известување за почеток на новата учебна година

Известување за почеток на новата учебна година

Почитувани ученици и родители, новата наставна 2020/2021 година во ОСТУ„Наце Буѓони“ Куманово со одлука на Владата на Р.С.Македонија со број 18-8098/1 и согласно Календарот за изменување на Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта Сл. весник на Р Македонија бр. 209/2020 од 27.08.2020 ќе започне на 01.10.2020 година.

За начинот на организација и формата на одвивање на наставата ќе објавиме дополнителни информации.