Home » Почетна » КОНЕЧНИ ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

КОНЕЧНИ ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листи на примени ученици во I (прва) година во учебната 2024/2025 година за:

Здравствена струка, профил Медицинска сестра.

Електротехничка струка, профил Електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

Електротехничка струка, профил Електротехничар енергетичар.

Електротехничка струка, профил Техничар за индустриска мехатроника.

Машинска струка, профил Техничар за компјутерско управување.

Машинска струка, профил Машинско енергетски техничар.

Машинска струка, профил Конструкциски механичар.