Home » Uncategorized » КОНЕЧНИ ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони” од паралелки на албански јазик

КОНЕЧНИ ранг-листи од прво пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони” од паралелки на албански јазик

Ранг-листи на примени ученици во I (прва) година во учебната 2024/2025 година за паралелки на албански јазик:

Здравствена струка, профил Медицинска сестра.

Електротехничка струка, профил Електротехничар за компјутерска техника и автоматика.

Електротехничка струка, профил Електромеханичар.

Електротехничка струка, профил Електротехничар енергетичар.

Машинска струка, профил Техничар за компјутерско управување.

Машинска струка, профил Машинско енергетски техничар.

Машинска струка, профил Конструкциски механичар.