Home » Uncategorized » Упатства и видео упатства за ученици и родители за најава и користење на националната платформа за учење на далечина

Упатства и видео упатства за ученици и родители за најава и користење на националната платформа за учење на далечина

Националната Платформа за учење на далечина schools.mk овозможува:

  • Континуитет и подобрување на образовниот процес до завршување на пандемијата со Ковид-19;
  • Следење на наставата онлајн, паралелно со онаа во училница;
  • Дополнување на наставата и во редовни услови;
  • Взаемна вклученост и соработка на сите нивоа на образование и транспарентност.

Платформата e: 

  • Стабилна, функционална и едноставна за употреба од сите субјекти во образовниот процес;
  • Основа за интегрирање на сите сегменти во образовниот процес;
  • Алатка за унапредување на квалитетот на наставата и целокупниот образовен процес.

За повеќе информации посетете ја платформата https://schools.mk/