Home » Почетна » ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НЕДООФОРМЕНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЈАВЕН ПОВИК / ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НЕДООФОРМЕНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во прилогот е огласот за финансирање на дооформувањето на стручното образование. Важи за оние лица кои ги исполнуваат условите дадени во него, а немаат завршено трета година од трет степен или четврта година од четврти степен на образование. Тоа значи дека во ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово можат да го дооформат образованието оваа година како вонредни ученици бесплатно, односно финансирани преку европските ИПА фондови.

Оласот може да го погледнете тука.

Screenshot_2023-01-13-19-43-02-701_com.yahoo.mobile.client.android.mailScreenshot_2023-01-13-19-43-37-513_com.yahoo.mobile.client.android.mail