Home » Uncategorized » Во ОСТУ „Наце Буѓони” доделени сертификати за завршена обука Неговател/ка на стари лица

Во ОСТУ „Наце Буѓони” доделени сертификати за завршена обука Неговател/ка на стари лица

Денеска во просториите на ОСТУ „Наце Буѓони” Куманово, по завршената тримесечна обука за неговател/ка на стари лица, кандидатите кои успешно ја завршија обуката се стекнаа со сертификати.