Home » Uncategorized » Годишна завршна сметка за 2022 година

Годишна завршна сметка за 2022 година

Во прилог ја доставуваме Годишната завршна сметка за 2022 година од ОСТУ ,,Наце Буѓони”.

Општинската сметка 903 може да ја погледнете тука. 

Сопствената сметка 787 може да ја погледнете тука.

Донаторската сметка 785 може да ја погледнете тука и тука.

Сметка 603 може да ја погледнете тука .