Home » Uncategorized » Наставни планови и програми за учебната 2022/2023 година

Наставни планови и програми за учебната 2022/2023 година

Во нашето училиште се изучуваат три образовни струки и за секоја од нив можете да ги видите наставните планови и програми.

Наставните планови и програми за машинска струка можете да ги погледнете тука.

Наставните планови и програми за електротехничка струка можете да ги погледнете тука.

Наставните планови и програми за здравствена струка можете да ги погледнете тука.