Home » Uncategorized » Ранг-листи од трето пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листи од трето пријавување во првиот уписен рок во ОСТУ „Наце Буѓони”

Ранг-листата на примени ученици од третото пријавување во првиот уписен рок во I (прва) година во учебната 2021/22 година за:

Електротехничка струка, профил електротехничар енергетичар може да ја видите тука.

Машинска струка, профил машинско енергетски техничар може да ја видите тука.