Home » Uncategorized » ,,Наце Буѓони” и оваа година ги собра медалите на 59-тиот ,,Државен натпревар на младите истражувачи”

,,Наце Буѓони” и оваа година ги собра медалите на 59-тиот ,,Државен натпревар на младите истражувачи”

На 13 мај 2023 година ученици од ОСТУ,,Наце Буѓони” учествуваа на 59-тиот ,,Државен натпревар на младите истражувачи” од Република Северна Македонија кој се одржа во ССОУ „Коле Неделковски„ – Велес.

Ученици кои земаа учество и награди се:

Категорија: Примена на софтвер – Марио Анѓеловиќ – I место

Ментор: Јелена Поп Глигорова

Категорија: Дизајн на веб страници – Дарио Станковски – I место

Ментор: Ненад Ставревски

Категорија: Автоматика и роботика – Дејвид Трифуноски и Филип Павловски – I место

Ментор: Александер Цветков

Категорија: Микробиологија – Анастасија Атанасовска – II место

Ментор: Ленче Ѓоршевска-Анѓеловиќ

Категорија: Автоматика и роботика – Меланија Додевска – II место

Ментор: Марјан Спасиќ

Категорија: Автоматика и роботика – Ива Манасијевиќ – III место

Ментор: Марјан Спасиќ

 

Пофалници:

Категорија: Компјутерско програмирање – Ива Митевска

Ментор: Јелена Поп Глигорова

Категорија: Примена на софтвер – Андреј Цветковски

Ментор: Марјан Спасиќ

Категорија: Биохемија – Анамарија Митковска

Ментор: Ленче Ѓоршевска-Анѓеловиќ

Категорија: Микробиологија – Мила Вељановска

Ментор: Магдалена Трајановиќ

Категорија:Фармакологија – Милица Стојковиќ

Ментор: Ленче Ѓоршевска-Анѓеловиќ

Категорија: Фармакологија – Теодора Стефановска

Ментор: Магдалена Трајановиќ

Категорија: Фармакологија –  Јована Пауновска

Ментор: Магдалена Трајановиќ

Овој натпревар се организира од страна на Народна техника на Македонија, Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – ”Наука на младите”  и Народна техника – Куманово. Поддржано е од Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија.