Home » Uncategorized » Новогодишна 3Д честитка од учениците во ОСТУ „Наце Буѓони”

Новогодишна 3Д честитка од учениците во ОСТУ „Наце Буѓони”

ОСТУ „Наце Буѓони” ви ја честита Новата 2021 година со 3Д честитки изработени од учениците на предметот Компјутерско моделирање и конструирање. 

 

Во прилог можете да ги погледнете честитките во 3Д форма само со кликнување на линкот.

  1. Милош Јовановиќ

https://3dc.io/gallery/5c25fe50a50a4aaaacf411e1dc1eeb8b3a0fc18c

  1. Филип Крстевски

https://3dc.io/gallery/9951dd5f327946f1ab747908a6fdb8899fd8b73d

  1. Александар Денковски

https://3dc.io/gallery/406db663742b40f1bb65fec0e173e37c9c2eabd4

  1. Алесандро Додевски

https://3dc.io/gallery/b975f246c38b44afb0e7493a1b9962b5750974db

  1. Јован Даневски

https://3dc.io/gallery/5f850b90d0204dfca4204106e0741c31e5bc8c96

  1. Кристиан Стевковски

https://3dc.io/gallery/512d0bd5a34e47838df1c601f57e90c7c511ac32

  1. Мевљан Демировски

https://3dc.io/gallery/0249daa8f35b410689ed63c3bf56abaf61c28836

  1. Мартина Јовановска

https://3dc.io/gallery/6e72bb1af411468eb5678295691570d9347d6cf5

  1. Леонтин Младеновски

https://3dc.io/gallery/2d7830b9d2bc49508da3016e5c37ec6d97d54438

  1. Антонио Станковски

https://3dc.io/gallery/5a94f2551a38428f9fc0bf8cddfcbc5b8f1d4fcc