Home » Uncategorized » Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија

Распоред за полагање на вонредни и поправни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија

Пријавувањето за полагање на поправни, дополнителни испити и испити на година за редовни ученици од прва, втора и трета година и вонредни испити во АВГУСТОВСКАТА испитна сесија во учебната 2019/2020 година ќе се врши на 12.08.2020 година по електронски пат.

Учениците  на македонски наставен јазик се пријавуваат  на меилот на [email protected] ,  а учениците  на албански  наставен јазик  на меилот на [email protected]  .

Вонредните ученици треба да достават:

  • пополнета пријава (пријавa ќе ви бидe доставенa во прилог на известувањето)
  • скенирана или сликана уплатница за извршената уплата за предметите и административна такса.

Редовните ученици треба да достават:

  • пополнета пријава (пријавa ќе ви бидe доставенa во прилог на известувањето)
  • скениран или сликан евидентен лист

За дополнителни информации за пријавување на испитите може да се обратите кај:

 –Магдалена Крстевска- секретар на училиштето 071 393 744

За дополнителни информации за начинот на спроведување на испитот и консултации за наставниот материјал може  да се информирате  кај предметните наставници или кај :

Мирка Додевска – одговорен наставник за вонредни ученици на македонски наставен јазик 071 316 497

Аделина Белули– одговорен наставник за вонредни ученици на албански наставен јазик 078 356 022

Тука може да ја преземете потребната пријава.

Распоредот за полагање може да го погледнете тука.