Home » Uncategorized » Ученик од ОСТУ ,,Наце Буѓони” освои прво место на ликовниот конкурс на тема: “Воведување на безбедност и здравје во образованието“

Ученик од ОСТУ ,,Наце Буѓони” освои прво место на ликовниот конкурс на тема: “Воведување на безбедност и здравје во образованието“

Вчера во организација на Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) во рамки на оперативната програма „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за безбедност и здравје при работа прифатливи за работодавaчите и вработените“, поддржан од Европската Унија на нашиот ученик Дамјан Златановски под менторство на Тања Соларска Темелковски му доделија награда за освоено прво место на ликовниот конкурс на тема: “Воведување на безбедност и здравје во образованието“.

Директорот потпиша меморандум за соработка со претседателот на МЗЗПР и директор на ЕУ проектот.