Home » Uncategorized » Успешно реализирана вежба за напуштање на училиштето во случај на опасност по животот и здравјето на учениците и вработените

Успешно реализирана вежба за напуштање на училиштето во случај на опасност по животот и здравјето на учениците и вработените

Во понеделник, 05.02.2024 година се оддржаа вежби за безбедно напуштање на училиштето во случај на опасност во двете смени. И двете вежби беа успешно изведени при што училиштето беше испразнето за време пократко од 2 минути со активирање на соодветните екипи за евакуација согласно планот за заштита и спасување.
Лице задолжено за заштита и спасување: проф. Сашо Илиевски